פסיכודרמה היא שיטת עבודה בפסיכותרפיה, המבוססת על פעולה דרמתית ועל משחק תפקידים. השיטה פותחה על ידי יעקב לוי מורנו בשנות השלושים של המאה הקודמת כמתודה קבוצתית. מורנו פיתח את הטיפול הקבוצתי הפסיכודרמטי מתוך אמונה עמוקה ביכולתו של האדם להתרפא בתוך סביבה שיש בה אהבה, שיתוף הדדי ואמון. הוא האמין כי האמצעים התיאטרוניים והפעילות שמתרחשת בקבוצה יכולות לסייע לנפש לרפא את עצמה. העיקרון הפסיכודרמטי הבסיסי הוא עבודה פנימית דרך חוויה. הפעולה היא לב לבה של הפסיכודרמה וההצדקה לקיומה

הפסיכודרמה הפרטנית מיישמת טכניקות ספציפיות מתוך השיטה הקלאסית. בחדר נמצאים רק מטפל ומטופל, כיסא ריק, דמיון יוצר ולעתים אביזרים שונים המשתתפים במלאכת ההסמלה

פסיכודרמה בטיפול פרטני